Skip to content
 • 關於我們space
 • 課程space
 • 入學申請space
 • 升學及就業space
 • 院校生活space

 •    

  課程編號

  課程名稱

  開辦分校/上課地點

   

   
      FS113657 職專文憑(印刷媒體) 九龍灣
     
      FS113661 職專文憑(時裝衣料設計及營銷採購) 葵涌
     
      FS113664 職專文憑(珠寶設計與工藝) 九龍灣
     
      FS113671 職專文憑(資訊科技) 葵芳
     
          天水圍
     
          將軍澳
     

  上述課程資訊只供參考,詳情請瀏覽VTC 招生處網頁

  青年學院院校:
  九龍灣 | 葵涌 | 葵芳 | 薄扶林 | 將軍澳 | 屯門 | 天水圍 | 邱子文